Wooden

โอท็อปหัตถกรรมไม้แกะสลัก

Tuesday, February 28, 2012
By admin
โอท็อปหัตถกรรมไม้แกะสลัก

โอท็อปครั้งล่าสุดที่เมืองทองธานี มีงานหัตถกรรมมาแสดงมากมาย แต่ละผลงานได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการค่อนข้างดีมาก มีฝีมือแรงงานที่ละเอียด สวยงาม แสดงให้เห็นถึงความมีอารยะของชาติไทยมาแต่โบราณกาล งานไม้แกะสลักจากไม้สักเป็นงานที่เหมาะสำหรับการประดับและตกแต่งบ้านเรือน นับวันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะมีคุณค่ามากขึ้น เพราะงานไม้สักจะหายาก นอกจากจะเห็นแรงงานฝีมือที่ได้รับการพัฒนาดีขึ้นมากแล้ว เชื่อว่าจำนวนแรงงานก็มีเพิ่มขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น รัฐบาลควรจะมียุทธศาสตร์ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธุระกิจชุมชนและ SMEs เพราะว่าธุระกิจเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและพัฒนาการของศิลปวัฒนะธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติและถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน »

จินตนาการบนรากไม้

Friday, March 11, 2011
By admin
จินตนาการบนรากไม้

จินตนาการจากรากไม้จ้ดเป็นผลงานหนึ่งเดียวในโลกที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากรากไม้ด้วยการด้วยการผสมผสานระหว่างงานศิลปะและงานช่างทำให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์เกิดความสวยงาม ชวนให้มองเมื่อพบเห็น »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 dsc01367 dsc01365 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1