Crafts & Fabrics

ศักยภาพงานฝีมือสินค้าหัตถกรรมไทย

Saturday, January 28, 2012
By admin
ศักยภาพงานฝีมือสินค้าหัตถกรรมไทย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำเสนอนี้ จัดเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือ งานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และผลงานวิจัยที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม ถ้าหากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างถูกต้อง น่าจะเป็นช่องทางให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น เป็นการเผยแพร่ศักยภาพฝีมือแรงงานไทยได้เป็นอย่างดี »

ผักตบชวากับวิสาหกิจชุมชน

Thursday, June 23, 2011
By admin
ผักตบชวากับวิสาหกิจชุมชน

ผักตบชวามีประโยชน์หลายประการ ใช้ในการบริโภค ใช้เป็นยาสมุนไพร ใช้ทำสินค้าหัตถกรรม หรือนำไปทำเป็นกระดาษ สำหรับกระดาษจากผักตบชวามีคุณสมบัติเบื้องต้นคล้ายกระดาษฟาง สามารถนำกระดาษที่ได้มาทำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากมาย ทำให้มีคุณค่าสำหรับทำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน »

ไข่วิจิตรภูษิต

Sunday, April 24, 2011
By admin
ไข่วิจิตรภูษิต

ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่นำเปลือกไข่มาทำผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการผลิต การเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆผสมผสานกับงานศิลปะแบบไทย หรือผสมผสานศิลปะไทยกับศิลปะนานาชาติอย่างลงตัวด้วยฝีมืออันประณีต ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม มีหลากสี ดูสวยงาม มีคุณค่าเหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องประดับ สินค้า หรือเป็นของขวัญสำหรับผู้ใหญ่ หรือของชำร่วยในงานพิธีการต่างๆ และสามารถเป็นสินค้าส่งออกสร้างเงินตราต่างประเทศได้ »

ตุ๊กตาบางกอกดอลล์

Friday, April 8, 2011
By admin
ตุ๊กตาบางกอกดอลล์

ตุ๊กตาบางกอกดอลล์เป็นตุ๊กตาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของและผู้ประดิษฐ์ในการจำลองแบบศิลป วัฒนธรรม และประเพณีไทยไว้ในลักษณะตุ๊กตาตัวเดี่ยวๆหรือในลักษณะเป็นชุด จัดเป็นผลงานหัตถกรรมที่ส่งเสริมและสืบทอด ศิลป วัฒนธรรมประจำชาติ จึงเหมาะสำหรับเป็นของขวัญของชำร่วยแก่แขกผู้มาเยือนหรือผู้ที่ให้ความเคารพนับถือ จึงอาจกล่าวได้ว่างานหัตถกรรมที่ส่งเสริมและสืบทอด ศิลป วัฒนธรรมประจำชาตินั้นอาจเป็นเสมือนหนึ่งทูตสันถวไมตรีของไทยก็ได้ »

ไข่วิจิตรอัจฉรา

Saturday, March 12, 2011
By admin
ไข่วิจิตรอัจฉรา

การประดิษฐ์ต้องทำด้วยความประณีตระมัดระวัง ตั้งแต่คัดเลือกเปลือกไข่ การเขียนลาย การแกะเปลือก แกะหินเป็นพิมพ์ แล้วใช้วัสดุพิเศษกดเป็นลายทีละตัวแล้วนำไปประดับ จากนั้นจึงเขียนลายเป็นสีต่างๆกัน เป็นวิจิตรศิลปที่อ่อนหวาน มีความละเอียด งดงาม อันเป็นมรดกวัฒนธรรมไทย หรืออาจเป็นลายอันเป็นศิลปนานาชาติ »

Thai puppets, hunkrabog

Thursday, March 10, 2011
By admin
Thai puppets, hunkrabog

Thai puppets or known in Thai as “hunkrabog” has been evident as a form of entertainment since early Ayutthaya period. It is always plays at religious or traditional celebration. It shows very beautiful Thai style arts and is one of the Thai cultural heritage. »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 dsc01365 dsc01367 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1