ห้องสมุด

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Thursday, March 31, 2011
By admin
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นศูนย์เรียนรู้และและบริการด้านศาสนธรรม เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจให้เจริญเติบโต จนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงาม สงบ เย็น รื่นรมณ์ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและสังคมโดยรวม (Spiritual Fitness & Edutainment Center) เป็นห้องหนังสือที่ประกอบด้วยหนังสือ เทปเสียงบันทึกการแสดงธรรมของพุทธทาสภิกขุ ซึ่งได้จากผลการศึกษา การค้นคว้า การปฏิบัติ และเผยแผ่พระธรรมของพุทธศาสนา ตลอดจนหนังสือ และสื่อด้านศาสนธรรมอื่นๆ กว่า 20,000 รายการ »

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

Wednesday, March 23, 2011
By admin
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เป็นห้องสมุดแสดงหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบรวมทั้งวัสดุใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มการใช้ที่สำคัญ มีห้องที่เป็นส่วนของนิทรรศการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ทั้งของไทยและจากหลายๆประเทศ มีเป้าหมายในการจุดประกายและกระตุ้นให้โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นักออกแบบ และช่างฝีมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 dsc01366 dsc01367 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1