museum

พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

Sunday, September 4, 2011
By admin
พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

ประเทศไทยมีผู้คนหลากหลายที่ชอบสะสมของเก่า ของโบราณ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานศิลปที่สวยงามของไทยมากมาย หลายๆท่านคิดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งสำหรับการศึกษา แต่ส่วนใหญ่ทำด้วยใจรัก ขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างสถานที่ ทำให้ดูแน่น เกะกะไม่สวยงาม ขาดคำอธิบายให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากนัก รัฐหรือท้องถิ่นควรให้ความสนใจช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตแบบไทยๆโบราณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานสำคัญในการอธิบายถึงความเป็นอารยะของชาติ »

พิพิธภัณฑ์เรือไทยโบราณ

Sunday, July 10, 2011
By admin
พิพิธภัณฑ์เรือไทยโบราณ

การจัดทำพิพิธภัณฑ์เรือไทยของอาจารย์ไพทูรย์และอาจารย์รัตนา ขาวมาลา เกิดขึ้นจากความผูกพันธ์ในวิชาชีพที่เป็นครูมาตลอดชีวิตตลอดจนวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับสายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่า อนาคตเรือเหล่านี้จะค่อยๆหดหายไป เนื่องจากวิถีคมนาคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้อาจารย์ไพทูรย์ตัดสินใจสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสำหรับเยาวชน ให้เห็นอารยธรรมและวัฒนธรรมไทยในยุคสมัยที่ผ่านมา »

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

Sunday, March 13, 2011
By admin
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

งานสร้างหุ่นขี้ผึ้งถือเป็นปฏิมากรรมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน ประณีต เพราะต้องทำให้เหมือนหรือคล้ายของจริงมากที่สุด ตั้งแต่ ตัวบุคคลต้องมีขนาดสมส่วน ผิวหนัง เส้นผม และขน ปัจจุบันตัวหุ่นจะทำด้วยไฟเบอร์กลาส ซึ่งทำให้คงทน สวยงาม พิพิธภัณฑ์เพื่อการแสดงเป็นส่วนของการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย และเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของประชาชนต่อไป »

Buddha Images at Wat Benja

Tuesday, March 1, 2011
By admin
Buddha Images at Wat Benja

The marble temple is a place of great collection of Buddha images with different styles, features which being taken from various places of the country as well as from other Asian countries. Its collection of 52 images is considered to be one of the great collection in the country. »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-8 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01365

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1