General

รู้จักมูลนิธิสัมมาชีพ

Sunday, June 5, 2011
By admin
รู้จักมูลนิธิสัมมาชีพ

มูลนิธิสัมมาชีพทำหน้าที่หลักในการเชื่อมและประสานเครือข่ายองค์กรต่างๆที่ทำหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เชื่อมเครือข่ายกับส่วนงานราชการที่ทำหน้าที่พัฒนาสังคม สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนา บุคลากร พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดสังคมสัมมาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

ไปรู้จักสถาบันยุวโพธิชนกันไหม

Saturday, May 14, 2011
By admin
ไปรู้จักสถาบันยุวโพธิชนกันไหม

สถาบันยุวโพธิชน (Young Awakening Institute) จัดตั้งขึ้นเมื่อวาระที่ท่านพุทธทาสอายุครบ 100 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานปณิทานของท่านที่ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีธรรมะในหัวใจ ดังคำสอนของ “ท่านพุทธทาส” ซึ่งว่าไว้ดังนี้ “ยุวชนที่มีลักษณะพึงปรารถนานั้น... เป็นยุวชนที่สามารถหรือสร้างโลกใหม่ที่แปลกออกไปในลักษณธที่พึงปรารถนา” »

เปิดตัวหนังสือสุขภาพ

Wednesday, March 16, 2011
By admin
เปิดตัวหนังสือสุขภาพ

หนังสือ "เบาหวานฉบับเทพ" และ "กินอยู่อย่างสง่า" ทั้งสองเล่มประกอบซึ่งกันและกันอย่างลงตัว ถ้าทำตามคำแนะนำได้ จะได้ไม่ต้องเสียเงินไปมากมายเพื่อการเสริมสวย หรือเสียเงินให้กับบรรดาโรงพยาบาลต่างๆ สามารถออมเงินออมทองไว้ไปเที่ยวทั่วไทยให้สบายใจคลายความเครียดไง »

Magazine Grand Opening

Thursday, March 3, 2011
By admin
Magazine Grand Opening

จากการเปลี่ยนแปลงของโลก คุณ เปี๊ยก ทำให้นิตยสาร “สุขกาย สบายใจ” โดดเด่นขึ้นด้วยการออกควบคู่กับ “e-magazine” สำหรับผู้ท้าทายเทคโนโลยีและก้าวทันโลกทั้งหลายสามารถเปิดอ่านจากเว็บไซท์ได้ e-magazine ของ People Media ทำให้ความฝันที่อยากเห็นคนไทยทั้งประเทศสามารถใช้อินเตอร์เนตกลับมาในสมองอีกครั้งหนึ่งทันที »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-8 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1