ครัวไทยสู่ครัวโลก

Thai Food, Health Food

ครัวไทยสู่ครัวโลก

Sunday, March 6, 2011
By admin
ครัวไทยสู่ครัวโลก

สินค้าเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นเงินปีละหลายแสนล้านบาท ภาคการผลิตการเกษตรจึงมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตามจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการค้าของโลก ไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมๆกับเพิ่มคุณค่าตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของโลกด้วย »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 dsc01363 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1