Finance

สงครามค่าเงิน (Currency War)

Tuesday, February 26, 2013
By admin
สงครามค่าเงิน (Currency War)

"สงครามค่าเงิน" หมายถึงการแข่งขันกันลดค่าเงินของตนเองโดยมาตรการการพิมพ์เงินเพิ่มเพื่ออัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เป็นมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศและเพื่อวัตถุประสงค์ให้ค่าเงินเกิดการอ่อนค่าลง เป็นการช่วยเศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศ เป็นมาตรการการเพิ่มปริมาณเงินโดยไม่ได้เพิ่มมูลค่าการผลิต ทำให้เกิดเงินเฟ้อทั้งในส่วนของตลาดทุน ตลาดสินค้าอุปโภคและตลาดอสังหาริมทรัพย์ และที่สำคัญอาจทำให้เงินสกุลนั้นๆเกิดความไม่น่าเชื่อถือ ถ้าหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจเกิดการโต้ตอบในมาตรการคล้ายๆกันจนทำให้ระบบเงินตราซึ่งมีบทบาทสำคัญในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันล่มสลายได้ และทำให้เกิดหายะนะต่อเศรษฐกิจโลกทั้งระบบในที่สุด »

ค่าเงินบาทกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

Sunday, February 17, 2013
By admin
ค่าเงินบาทกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นหนึ่งในดัชนีมหภาคที่ผู้บริหารเศรษฐกิจจะต้องให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าหากการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนได้ดี เหมาะสม จะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ในระยะนี้การพิจารณาเรื่องค่าเงินบาทน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะอาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมได้ ความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายบริหารนโยบายการเงินกับอีกฝ่ายที่มีบทบาทบริหารนโยบายการคลังและมีหน้าที่รับผิดชอบภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อชลอการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศ สามารถมีความเห็นที่แตกต่างได้ แต่ต้องไม่ปล่อยให้ภาคเศรษฐกิจโดยรวมเกิดปัญหา เพราะอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ และถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ในความคิดเห็นที่แตกต่าง ผู้มีหน้าที่ต้องตัดสินใจต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถยุติปัญหาได้ ต้องไม่เกรงคำครหาว่าฝ่ายการเมืองแทรกแซงฝ่ายธนาคารกลาง ต้องตระหนักว่าความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน ต่อประเทศชาติสำคัญกว่าที่จะยอมให้สถานการณ์ยืดเยื้อแล้วเกิดผลร้ายต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะถ้ามองอีกมุมหนึ่งสิ่งที่ทำๆมาก็จะล่มสลายไปด้วย นายกฯยิ่งลักษณ์ต้องกล้าตัดสินใจ »

การแก้ปัญหากลุ่ม Euro-zone

Wednesday, July 4, 2012
By admin
การแก้ปัญหากลุ่ม Euro-zone

บทความนี้เขียนขึ้นก่อน 2 บทความที่โพสต์ก่อนหน้านี้ จึงไม่มีแนวทางแก้ปัญหาล่าสุดของ EU ปรากฏ แต่อาจเขียนสรุปใหม่และเพิ่มเติมสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในคราวหน้าครับ ------- ถ้าหาก EU ยังไม่สามารถเร่งหาแนวทางการแก้ปัญหาได้แล้ว เชื่อว่าจะเกิดปัญหาให้กับตลาดเงินตลาดทุนของโลกอย่างรุนแรง ในที่สุดความน่าเชื่อถือใน Eurozone จะหมดไปและจะเกิดการแตกสลายเป็นตัวใครตัวมัน ต่างคนต่างหันกลับไปใช้เงินสกุลตัวเอง ค่าเงินก็จะแปรเปลี่ยนไปตามศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ เพราะจะทำให้ผลิตภัณฑ์นำเข้าราคาแพงแล้วหันไปใช้ของที่ผลิตได้เองในประเทศ และเมื่อของราคาถูกก็จะสามารถส่งออกได้มากขึ้น นี่คือสัจจธรรมแห่งโลกาภิวัฒน์ สิ่งที่หลายๆคนอาจไม่คาดคิดคือระบบการออมของโลกอาจเกิดการย้อนยุคแทนที่จะออมด้วยตัวเลขในบัญชีผ่านระบบธนาคารดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งอาจหันกลับไปออมเป็นโลหะมีค่าต่างๆของโลก เช่น ทองคำ ทองคำขาว (พลาตินัม) หรือโลหะที่เก็บไว้ได้โดยไม่เกิดปฏิกริยากับสิ่งแวดล้อม ถึงเวลานั้นตลาดโลหะมีค่าคงปั่นป่วนเหมือนตลาดเงินตลาดทุนอีกเช่นกัน »

ดูเขาตามหาดอกเบี้ยกันดีกว่า

Friday, May 13, 2011
By admin
ดูเขาตามหาดอกเบี้ยกันดีกว่า

งาน “Money Expo” นี้มีผู้คนมากมายตั้งแต่ก่อนเปิดงาน แสดงให้เห็นถึงความต้องการเพิ่มมูลค่าเงินที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มต้องใช้จ่ายเงินที่ตนเองสะสมมาระหว่างการทำงาน ยิ่งถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงมากเพียงใด ผู้สูงอายุเหล่านี้จะยิ่งกังวลใจ รัฐบาลที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองควรตระหนักถึงมาตรการในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ มิฉะนั้นคนเหล่านี้จะเป็นบุคคลผู้น่าสงสารยิ่งในอนาคตครับ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1